Ta strona wykorzystuje cookies w Ger¤t. Po klikniêciu przycisku "Dalej", zak³adamy, ¿e zgadzasz siê, aby otrzymaæ wszystkie pliki cookie z tej strony. Dowiedz siê wiêcej Polityka prywatnoœci dalej

Witamy na domowej stronie AUTO KLEINERT

Wir freuen uns, Sie auf unserer Internetseite zu begrüßen. Kompetenz und hochqualifizierte Mitarbeiter zeichnen das Unternehmen aus. Gerne beraten wir Sie persönlich zu Ihren Fragen rund um das Thema Mobilität und sind Ihnen stets ein zuverlässiger Partner - ganz gleich ob Sie einen "neuen Gebrauchten" suchen, Günstige Versicherungsschäden (Unfallwagen, Diebstahlrückläufer) nehmen möchten. Überzeugen Sie sich am besten selbst von unseren Leistungen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir sind ein sächsisches Unternehmen und sprechen Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch. Wir sind seit über 25 Jahren im Weltweiten Import und Export tätig.

Kontakt z nami

AUTO KLEINERT

Pan Silvio Kleinert

Hühndorfer Höhe 11
D - 01723 Wilsdruff

  Dojazd

+49 (0) 35204 - 39 32 77

Pan Silvio Kleinert
Geschäftsführer

Godziny otwarcia

Mo: 09:00 - 18:00
Di: 09:00 - 18:00
Mi: 09:00 - 18:00
Do: 09:00 - 18:00
Fr: 09:00 - 18:00
Sa: 10:00 - 13:00
So: geschlossen

Quick Search

Najlepsze Oferty

  1. Nag³ówek individualisierbar: Bind jak nazwa i logo producenta dystrybucji i ty.

  2. Nawigacja na ka¿dy dzieñ: Dostosuj nawigacji od potrzeb firmy.

  3. Jêzyk: Czy oferujecie swoje pojazdy do 28 jêzyków.

  4. Rcken firmê i samochody w dobrym œwietle: czy pokaz slajdów, suwak lub ramki - wszystko jest mo¿liwe

  5. Niezale¿nie od tego, krótki lub d³ugi: Tu jest miejsce na w³asny tekst lub zdecydowaæ siê na jeden z naszych modu³ów tekstowych.

  6. Otwieranie i umieszczone w widocznym miejscu opcje kontaktu. Bêdzie to zachwyciæ swoich klientów.

  7. jr_start_topangebot

Wideo nowy Zaznacz samochód Pojazd zaznaczony netto wed³ug §25a Ustawy o podatku obrotowym [UStG], nie mo¿na uzyskaæ dokumentu odnoœnie podatku VAT VAT